Geplaatst op 17 maart 2019

INTRODUCTIE ‘ZAALAGENDA’

Zoals u weet worden de kerk en de zalen in Eltheto zeer regelmatig door de verenigingen, commissies en gemeenteleden gebruikt voor allerlei doelen zoals vergaderingen, catechisaties en andere bijeenkomsten. Ook kunnen wij door de externe verhuur extra inkomsten genereren voor onze wijk. Sinds begin dit jaar gebruiken wij voor het vastleggen van de reserveren een nieuw programma genaamd ‘Zaalagenda’. De belangrijkste reden was dat er tot dan slechts één kerkrentmeester alle reserveringen, offertes en huurcontracten moest maken. Met de ‘Zaalagenda’ kunnen ook andere kerkrentmeesters reserveringen en verhuur doen. Wij zijn heel dankbaar dat er gelukkig veel en vaak gebruik gemaakt wordt van de kerk en Eltheto. Dit heeft echter wel soms tot gevolg dat er meer vraag dan aanbod is. Met andere woorden, de zalen zijn bezet terwijl men soms denkt: ‘we kunnen daar wel even gaan zitten voor onze bijeenkomst.’ Wij vragen u vriendelijk alle gewenste reserveringen voor clubs, verenigingen commissies etc. aan te vragen via het volgende e-mailadres: agenda@oudekerkzwijndrecht.nl. U weet dan zeker dat de zaal voor uw bijeenkomst beschikbaar is. Gelukkig krijgen we voorafgaand aan het seizoen al veel reserveringen binnen voor de clubs, verenigingen en de verschillende catechisatiegroepen enz. Voor (externe) reserveringen welke betaald moeten worden is het e-mailadres huur@oudekerkzwijndrecht.nl. Wij vragen u nadrukkelijk om elke reservering aan te vragen, inclusief de gewenste zaal, het onderwerp en de tijdsduur van gebruik. Een verwijzing naar de jaarplanning of ‘we gebruiken deze zaal al jaren op deze avond’ is voor ons geen reservering meer. Het succes van de ‘Zaalagenda’ valt en staat met het doorgeven van de reserveringen. Het is voor iedereen zonder meer mogelijk de reserveringen in de ‘Zaalagenda’ te bekijken en via het programma een reservering aan te vragen. Zoals aangegeven mag het natuurlijk ook via de e-mail. U kunt de ‘Zaalagenda’ inzien via de website van de Oude Kerk, op de website www.zaalagenda.nl en de Zaalagenda App op uw smartphone. Dit gaat als volgt:

Website Oude Kerk:

Kies op de menubalk ‘Gemeenteleven’, kies ‘Zaalagenda’ in de rechterrij, voor reserveringsaanvragen kies ‘Zaalreservering’.

Via www.zaalagenda.nl:

Kies op de menubalk ‘Inloggen’, vul bij accountnaam in: ‘okz’, kies ‘Bezoekersagenda’. In ‘Agenda’ kunt u alle informatie terugvinden. Opmerking: de tabbladen ‘Tarieven’ en ‘Uw account’ werken (nog) niet.

Via de App:

Ga naar de website https://zaalagenda.nl/app_zaalagenda/ en volg de instructies. Na installatie op uw smartphone wordt gevraagd naar de accountnaam. Dit is: ‘okz’. Eenvoudig drie letters, de afkorting van Oude Kerk Zwijndrecht. Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking. Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk contact opnemen met ons. Het e-mailadres is kerkrentmeesters@oudekerkzwijndrecht.nl of via telefoon (06) 55 81 58 88.

De kerkrentmeesters

Recente berichten

  Er zijn 2 recente berichten die alleen zichtbaar zijn voor leden. Log in om ze te bekijken.