Geplaatst op 4 juli 2018

Het afgelopen jaar bent u op verschillende manieren geïnformeerd over het feit dat de houten lantaarn van de toren van onze kerk ingrijpend gerestaureerd moet worden. Begin maart is het project van start gegaan. Op 8 maart heeft de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van Hervormd Zwijndrecht Ger Penning ’s middags het officiële startsein geven door de onthulling van het bouwbord. De doorlooptijd van de restauratie zal naar verwachting zo’n 3,5 maand duren. Via de website houden wij u op de hoogte van de voortgang en zullen allerlei feiten en feitjes melden welke wij gedurende het project ondervinden of tegenkomen. Door op een van de onderstaande data te klikken kunt u het verhaal lezen.


Als u op basis van dit verhaal, uw betrokkenheid bij onze kerkelijke gemeente en ook de instandhouding van de Oude Kerk graag wil ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer: NL86 RABO 0313 2696 10. Giften aan de Oude Kerk  vallen onder de ANBI regeling en zijn dus aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk contact opnemen met ons. Het emailadres is kerkrentmeesters@oudekerkzwijndrecht.nl of via telefoon 06 55 815 888 of 06 37 474 622.


Recente berichten

  Er zijn 4 recente berichten die alleen zichtbaar zijn voor leden. Log in om ze te bekijken.