Geplaatst op 2 juli 2019

‘Afronding van het project restauratie toren.’ Het lijkt alweer lang geleden maar het project restauratie van de toren vraagt nog regelmatig onze aandacht. Voor eind juni moesten wij verantwoording afleggen aan de Provincie Zuid-Holland over wat we allemaal precies hebben gedaan tijdens de restauratie. Dit moest om het definitieve subsidiebedrag van de provincie te kunnen vaststellen. In detail moest aangegeven en beschreven worden wat we hebben gedaan, door wie en wanneer. Dit ondersteund met foto’s en allerlei bewijsstukken. Ook moet natuurlijk een definitief kostenoverzicht worden gepresenteerd en welk deel wij zelf als Hervormd Zwijndrecht hebben bijgedragen. De totale kosten zijn gelukkig iets lager uitgevallen dan eerder begroot. Door de penningmeester van ‘centraal’ Marco van Utrecht is onderstaand overzicht gemaakt:

Totale projectkosten
  • € 192.710,00
Subsidie Provincie Zuid-Holland
  • -/- € 52.180,00
Bijdrage uit wijk 2 door diverse actie en giften
  • -/- € 62.280,00
Deel toegekend legaat
  • -/- € 23.000,00
Onttrekking voorziening fonds groot onderhoud
  • -/- € 55.250,00

‘Groot onderhoud glas in lood ramen.’ Het heeft allemaal wat langer geduurd dan eerder gedacht maar de klus is geklaard. Alle glas in lood en de decoratieve ramen zijn grondig onder handen genomen en voorzien van nieuw lood. De beschadigde ijzeren roosters zijn verwijderd en vervangen door gelaagd voorzetglas. Er zijn helaas wel wat tegenslagen geweest zoals slecht weer, een afgekeurd voorzetraam en een van de ramen is gevallen waardoor deze opnieuw moest worden verlood. Door meerdere gemeenteleden is het opgemerkt, ook het logo van de gemeente Zwijndrecht was foutief gemonteerd in een van de ramen. Per abuis geheel ondersteboven geplaatst. Dit is gelukkig snel hersteld door de leverancier. Vorige week is nog een laatste restpuntje afgewerkt en zijn de ramen met de indrukwekkende voorstellingen in volle glorie te bewonderen. Binnenkort zullen wij u een financieel overzicht presenteren.

‘De piano.’ Het is u misschien al opgevallen, er staat sinds kort een andere piano in de kerk. Al vele jaren heeft ons koor Met Hart en Stem (MHS) een eigen piano. Deze stond meestal in zaal drie van Eltheto en is eigenlijk altijd al wat minder geschikt voor een grote ruimte en vertoont inmiddels ook wat kleine gebreken. Door ons is besloten een deel van het legaat te gebruiken voor de aanschaf van een andere piano. In samenwerking met Marco Reedijk, Jan Reedeker en Gert-Jan Scherf, de pianist van MHS, is een keuze gemaakt. De aangeschafte piano is ca. vijftien jaar oud en is gekozen uit een drietal verschillende piano’s. Hij blijft permanent in de kerk staan en kan voor allerlei doeleinden gebruikt worden. Indien gewenst kan hij bij concerten in onze kerk ook worden verhuurd. Er is ook nog een hoes besteld. Indien u de piano wenst te gebruiken graag even contact opnemen met een van de kerkrentmeesters.

Recente berichten

  Er zijn 3 recente berichten die alleen zichtbaar zijn voor leden. Log in om ze te bekijken.