Geplaatst op 14 juli 2019

Ruim 27 jaar heeft Dhr. Ger Penning onze gemeente gediend als Ouderling - Kerkrentmeester. In de kerkenraadsvergadering van donderdag 13 juni jl. heeft hij afscheid genomen van dit ambt. We zijn hem dankbaar voor al het werk wat hij in de afgelopen jaren in de kerkenraad heeft mogen doen.

Na de kerkdienst van zondagmorgen 14 juli werd broeder Penning toegesproken door Dhr. P. Rinkel, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Daarbij mocht hij hem onderscheiden met de zilveren draaginigne van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN.

Onderscheiding voor Dhr. G. Penning