Geplaatst op 31 augustus 2019

Zondagmiddag is er opnieuw een leerdienst uit het boek Openbaring. We zijn aangekomen bij het bijzondere hoofdstuk 20 over het duizendjarig rijk. Zeker ook van dat hoofdstuk zijn meerdere uitleggen gegeven. Mijn voorzichtige keuze is om het in het verlengde van de opbouw van het boek Openbaring zoals ik die in de preken heb uitgewerkt uit te leggen. Ik zie uit naar weer een goede ontmoeting in de kerk.

TER  AFSLUITING

Ontvangt allen onze hartelijke groeten.

Ds. Floor Maaijen