Geplaatst op 8 oktober 2019

Graag herinneren we u aan de verkiezingsavond van woensdag 16 oktober. Tijdens deze avond zal de kerkenraad u ook bijpraten over enkele activiteiten en beleidspunten. Zo gaan we als kerkenraad binnenkort een reactie gegeven op de ‘Eindrapportage Visiecommissie PKN’. In deze rapportage wordt gesproken over de mogelijkheden om intensiever te gaan samenwerken als Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht. Ook zal een update gegeven worden rondom het beleidspunt pastoraat langs nieuwe wegen. Daarnaast is er de gelegenheid om vragen te stellen. We hopen u woensdag 16 oktober te ontmoeten. De avond start om 19.45 uur.