Geplaatst op 8 oktober 2019

In januari zijn de wijkgemeentes Hoeksteen, Oude Kerk en Lindtse Hof gestart met een project voor Oeganda. In de Oude Kerk wordt een project ondersteund van het Kajo-Keij Christian College dat verbonden is aan de Anglicaanse kerk. Deze kerk heeft een aantal scholen opgezet in de vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda en helpt deze scholen met leermiddelen en training van docenten en een toelage voor de docenten. Meer informatie op de website: https://www.project1027.nl/project/oeganda-deeltijd-pabo-basisschooldocenten-vluchtelingenkamp/. De Hoeksteen en Lindtse Hof ondersteunen het project ‘Kinderen weer naar school in Oeganda’. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Verschillende partners van de Kerk in Aktie werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen hen aan een dak boven hun hoofd en zorgen ervoor dat zij weer naar school gaan. Meer informatie op de website: www.kerkinactie.nl/straatkinderen-oeganda. Op zondag 13 oktober zal er in de drie kerken een gezamenlijke collecte gehouden worden voor onze projecten. In het College van Diakenen hebben we besloten om dit eens op een verrassende manier te doen. We willen een ‘leeftijdscollecte’ houden. Jong en oud kan daaraan meedoen. Ben je bijvoorbeeld. 35 jaar oud dan zou je € 0,35, € 3,50, € 35,- of zelfs € 350,- kunnen geven. We hopen dat deze actie gaat slagen en dat wij een mooi bedrag bij kunnen schrijven op de thermometers in de kerken.

Namens het College van Diakenen, Elly de Vos