Geplaatst op 23 september 2020

Woensdagavond 16 september kwamen de vrienden van Het Badhuis bij elkaar om in Het Badhuis te horen over alles wat daar gebeurt. En dat is veel, de lijst van activiteiten en momenten van ontmoeting voor wijkbewoners is lang. Daarbij wordt rekening gehouden met alle leeftijden. Mooi was het om te horen dat de kinderen die op de Kidsclub zaten nu doorstromen naar de Tienerinloop Badhuis ForYouth en dat zij meehielpen bij de Vossenjacht voor de kinderen. Daarnaast hoorden we ook hoe alles financieel wordt vormgegeven. Veel activiteiten bedruipen zichzelf, de meestal kleine bijdragen die gevraagd worden dekken de kosten van de activiteit. Dat kan natuurlijk alleen door de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers. Toch zijn er ook wat financiële zorgen. U hebt al eerder kunnen lezen dat de subsidie van de PKN komend jaar komt te vervallen (zoals was afgesproken). Met de buffer die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd kunnen we het begrotingstekort even opvangen. Maar u begrijpt dat het voor de voortgang van belang is om niet teveel in te teren. Daarom waren de vrienden bij elkaar. Wat is het doel? We willen de komende maanden van dertig naar honderd vrienden om zo een financiële buffer op te bouwen. Naast particulieren zullen we ook bedrijven gaan benaderen voor sponsoring van deze mooie huiskamer en ontmoetingsplek in de wijk, een bijzondere plek omdat Jezus’ liefde er wordt getoond en verspreid, gebaseerd op Filippenzen 2 vers 5: ‘Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.’ Bent u, ben jij, nog geen vriend van Het Badhuis en wil je dit werk graag steunen? Meld je aan als vriend via badhuis@oudekerkzwijndrecht.nl en u krijgt informatie hoe u uw toezegging kunt overmaken.