Geplaatst op 20 november 2020

Als leiding zijn we heel dankbaar dat we weer kunnen gaan starten met zondagsschool. In overleg met het Breed Moderamen van onze kerkenraad is dit het plan:

  • Tijdstip: zondagsschool vindt plaats tijdens de ochtenddienst voor de jongste groep en tijdens de middagdienst voor de oudste groep. Voor beide groepen duurt de zondagsschool de hele dienst. De kinderen komen dus niet aan het eind van de dienst naar de kerk.
  • Frequentie: 1 keer per 2 weken is er zondagsschool, zowel voor de oudste als de jongste groep. De ene week is de jongste groep aan de beurt, de andere week de oudste groep.
  • Afspraken: ouders kunnen hun kinderen brengen, ook als ze zelf niet naar de kerk gaan. Ouders brengen hun kinderen naar de ingang bij het fietsenhok. Bij voorkeur blijven ze buiten het hek van Eltheto. Ouders laten (zeker bij de oudste groep) hun kind zelf naar binnen lopen. Als dit niet mogelijk is, lopen ze mee en gaan ze via de deur bij zaal 1 weer naar buiten (ze geven hun kind in de gang dan aan een leiding). Ouders en leiding houden minimaal 1,5 meter afstand. We maken gebruik van zaal 1 en 2. Hier kunnen we de afstand als leiding onderling beter waarborgen. Bij het ophalen loopt de zondagsschoolleiding met de kinderen naar buiten. Ouders wachten bij het hek van Eltheto (bij het fietsenhok).


We starten op zondag 22 november met de oudste groep. Dit is het schema voor de komende weken:

  • 22 november, 16.30 uur: oudste groep
  • 29 november, 9.30 uur: jongste groep
  • 6 december, 16.30 uur: oudste groep
  • 13 december, 9.30 uur: jongste groep


We zouden het fijn vinden als u even een berichtje stuurt als u van plan bent om uw kind(eren) ‘s zondags te komen brengen zodat we kunnen inschatten hoeveel leiding we nodig hebben.

We hopen dat er weer veel kinderen zullen komen en dat we ondanks alles toch weer fijne ontmoetingen zullen hebben.