Geplaatst op 24 november 2021

2 Koningen 5:2: ‘En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman.’ Vers 3: ‘Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen.’

Ze was nog maar heel klein en toch had ze gehoord van de profeet Elisa, die mensen genas. Ze had niet alleen over hem gehoord, ze geloofde met hart en ziel in de profeet. Toen zich een situatie voordeed, deinsde ze er niet voor terug om te spreken over de profeet Elisa. Zonder twijfel getuigde zij tegenover haar bazin. Zo klein als ze was, ontvoerd en ver van huis, wees ze toch diegene die haar alles hadden afgenomen, de weg naar genezing. Als deze kleine slavin met alle moed die zij bezat, durfde te wijzen naar een mens in dienst van God, waarom zouden wij dan niet durven te wijzen en getuigen van Jezus Christus, tegenover diegenen die hem nodig hebben? ‘Ik ben liever praktisch’ bezig of ‘daar liggen mijn talenten niet’, hoor ik regelmatig als ik op zoek ben naar mensen voor het evangelisatiewerk. Broeders en zusters, wij hebben de sleutel tot het Leven in handen. Wij kennen de Weg naar het kruis. Eerder dit jaar hebben wij een oproep voor medewerkers gedaan om de kerk open te houden op zondag, nul aanmeldingen. Het gebouw op zichzelf is een middel om in gesprek te gaan met bezoekers en waar dat kan Zijn Liefde te delen. Dit in kinderlijk vertrouwen, zoals dat joodse slavinnetje dit deed. Daarom doe ik deze uitzonderlijke oproep. Geef niet uw geld tijdens de collecte voor evangelisatie maar geef uw tijd. Laat zien dat de Oude Kerk niet naar binnen gekeerd is, laat zien dat onze harten verscheurt raken door eenieder die buiten Christus sterft, in het bijzonder de mensen om ons kerkgebouw heen. In welke fase van het leven u ook bent, op leeftijd, richting uw pensioen, in de bloei van uw leven of jong en onbezonnen, vandaag is de dag dat uw Heer u roept om van Hem te getuigen. We moeten een goed voorbeeld geven als gelovigen maar als iemand niet van Jezus Christus weet hoe kan hij dan sterven? Concreet zoeken we mensen om één keer per kwartaal beschikbaar te zijn om bezoekers in de kerk op zondagmiddag te ontvangen. Ook zoeken we altijd mensen voor Project Sectie 200 of evangelisatieacties van Kerken in Zwijndrecht (KiZ). Misschien voelt u zich aangesproken en zegt u maar ik getuig, tegen mijn collega’s of tegen de buren of een familielid. Als dat het geval is overweeg dit dan te delen met mij, zodat we voor hen kunnen bidden en dat ook anderen bemoedigd worden door het werk van de Heilige Geest. In het eerste kwartaal van 2022 ben ik voornemens om een avond te organiseren, voor hen die strijden en moeite hebben rondom het thema ‘getuigen van het geloof’. Niet dat ik alle antwoorden voor u heb maar een avond dat we samen kunnen nadenken en bidden rondom dit thema. Voelt u een roeping om deel te nemen aan bijvoorbeeld de open kerk dan kunt u dit aan mij laten weten.

Christiaan Nijsink, ouderling Evangelisatie