Er zijn 5 recente berichten die alleen zichtbaar zijn voor leden. Log in om ze te bekijken.
Kringloop Hart voor Noord zoekt nog vrijwilligers
Sinds september 2016 is krINgLOOP Hart voor Noord een goed bezochte kringloopwinkel met de functie van een inloophuis. Hart voor Noord bevindt zich in de wijk Noord in Zwijndrecht. De winkel is een vaste plaats geworden in de wijk waar mensen terecht kunnen voor goedkope tweedehands spullen, maar juist
Samen zingen
Op zondag 24 juni a.s. willen we na de middagdienst weer een half uur samen zingen. Het thema is ‘Getuigen’. We hopen dat jullie met ons mee komen zingen. Namens de Commissie Samen Zingen, Ans Lingstuyl
Chaverim en Jubilate zingen voor kinderen in Rio De Janeiro
Op D.V. zaterdag 30 juni organiseert Stichting Jafet een zomerconcert in de Bethelkerk te Zwijndrecht, Rotterdamseweg 73. Stichting Jafet verwerft gelden voor het evangelisatiewerk onder kinderen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Janneke en Fernando Galvão-Hulst doen dit werk al jaren lang (www.jafet.nl).
Avondmaalsdiensten
Een video montage van de dienst waarin we ons voor bereidden op de viering van het Heilig Avondmaal (Lezing 1e deel avondmaalsformulier), de dienst waarin we het Heilig Avondmaal mochten vieren (Schriftlezing, Preek, Viering Avondmaal - 1 tafel) en de dienst van de dankzegging (Schriftlezing en preek). https://youtu.be/s3a5wEsApew
Betrokken vaderschap
Afgelopen week is er weer een mooie nieuwsbrief gemaakt vanuit 'Geloof in het gezin'.  Zeker met vaderdag in het vooruitzicht, ter lezing aanbevolen. Nieuwsbrief 'Geloof in het gezin'
Afsluiting seizoen - 30 juni
Op 30 juni hoopt de  themacommissie de afsluiting van het seizoen te organiseren met een heerlijke
Deze week is het aanmelden voor de zondagsschool fout gegaan...
Mocht u zich deze week digitaal hebben aangemeld, dan kunnen we dat helaas niet meer zien. Heeft u zich opgegeven voor 11 of 12 juni stuur dan nog ter controle een mail sturen naar kerkelijkwerker@oudekerkzwijndrecht.nl De eerste gesprekken zijn geweest, en we kijken terug op mooie ontmoetingen. Maar
Voortgang restauratie Kerktoren
Het afgelopen jaar bent u op verschillende manieren geïnformeerd over het feit dat de houten lantaarn van de toren van onze kerk ingrijpend gerestaureerd moet worden. Begin maart is het project van start gegaan. Op 8 maart heeft de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van Hervormd Zwijndrecht