De klokkentoren financieel

Een paar weken geleden hebben wij beloofd een overzicht van de financiën van dit project te geven. Eigenlijk zijn wij een beetje beschroomd en nederig u onderstaand overzicht te geven. Het gaat namelijk heel erg goed. We zijn er natuurlijk nog niet maar over het resultaat tot nu toe mogen we alleen maar heel erg dankbaar zijn. Er is wat ruimte in de geldkas van onze eigen wijk. Een deel ervan is bestemd voor de toren. Verder is in 2017 is een mooi legaat ontvangen, bestemd voor kerkbeheer. Er is besloten een deel ervan te bestemmen voor de toren. Er zijn diverse acties geweest en er zijn heel veel giften speciaal voor de toren ontvangen. Enkele ervan om heel stil van te worden.

Read more...

Kom kijken bij bijbelse quilts

Op DV woensdag 11 april hopen we een bijzondere ochtend te hebben welke goed aansluit bij ons jaarthema ‘Open je ogen’ ten bate van de restauratie van de toren. Velen van u hebben al gezien dat de toren in de steigers staat en dat er sinds donderdag 8 maart hard aan wordt gewerkt. Ook bent u geïnformeerd dat vanuit onze wijk ook diverse acties en inzamelingen zullen worden gehouden om geld bij elkaar te krijgen.

Read more...

Gebedspunten zendingswerkers

Komende zondag mogen wij de voorbeden doen voor de zendingswerkers waarmee wij ons verbonden weten.

De gebedspunten zijn hier te downloaden zodat u, als u dat wilt, ook thuis mee kunt bidden voor hen.

 

2018-03-16 22 33 19-format beamernieuws voorbeden - PowerPoint

Marian komt met verlof

Marian is zich aan het voorbereiden om haar periode op haar huidige werkplek af te ronden. De twaalf families waar zij regelmatig op bezoek kwam brengt ze voorlopig een laatste bezoekje. Ze draagt de adresjes over aan een teamgenootje. Het is nog niet bekend of zij deze mensen zal terugzien. Vooral de mensen waar zij ingrijpende dingen mee heeft beleefd, zoals het overlijden van een kindje in de moederschoot, overlijden van een ander kind, maar ook de families waar ze boekstudies mee heeft gedaan, moet ze overgeven aan de goede zorgen van onze Hemelse Vader. Marian komt begin april voor een paar dagen naar Nederland om te acclimatiseren. Van de ene naar de andere cultuur overschakelen vraagt aandacht. Vanaf vrijdag 20 april zal zij voor 2½ maand in Nederland zijn. Marian ziet er naar uit u en jou te ontmoeten! Zij is blij met de ondersteuning vanuit de gemeente. Zonder dat is haar werk onmogelijk.

Dringende oproep Paasevangelisatie actie

 

Hallo allemaal,

 

We zijn dringend op zoek naar mensen die mee willen doen op 24 maart!

Er zijn nog maar enkele aanmeldingen voor deze dag.

Zou je alsjeblieft willen meedoen aan deze mooie kans om mensen in Zwijndrecht te bereiken?

 

Op Zaterdag 24 maart het goede nieuws brengen van Jezus en van Pasen!

Winkelcentra: Oudeland, Kort Ambacht, Noord en Walburg.

Read more...

Passie- en paasconcert Ned. Herv. Zangvereniging 'Met Hart en Stem'

PASSIE- EN PAASCONCERT NED. HERV. ZANGVERENIGING ‘MET HART EN STEM’
Wij geven zaterdag 31 maart een uitvoering samen met Christelijk Koor SoUldiers. We zingen dan het Oratorium ‘Tot Leven geroepen’. De tekst is van Henriëtte Maaijen en de muziek van André van Vliet. Voor zover wij weten is het pas de 2e keer dat dit uitgevoerd wordt. Medewerkenden zijn: Jacob Schenk, Gert-Jan Scherff, André de Jager en L’Orchestra Particolare.

Read more...

Rouwkaart

Het leek me wel goed om u er op te wijzen dat we sinds kort de rouwkaart van een overleden gemeentelid, op de zondag dat het overlijden wordt afgekondigd, op het mededelingenbord in de hal van Eltheto ophangen. Het is best wel lastig om de informatie over condoleance en begrafenis te onthouden als de dominee de kaart voorleest. Op deze manier kunt u dan altijd de kaart nog even nalezen.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Fons Oorschot

Koffiedrinken 'Open je ogen' activiteit

Op zondag 8 april staat er weer een activiteit gepland onder het HGJB-thema 'Open je ogen'. We hebben al een mooi aantal aanmeldingen binnen. Door mee te doen aan deze activiteit leert u gemeenteleden van een andere kant kennen. Aanmelden is mogelijk tot zaterdag 31 maart via het opgaveformulier dat via de e-mail verstuurd is. Geen e-mail ontvangen? Neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Start restauratie kerktoren

Zoals u hebt kunnen zien is de aannemer gestart met de restauratie van de kerktoren. Zoals aangegeven zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Dit zal via korte stukjes in het kerkblad en wat uitgebreider via de website van de Oude Kerk plaatsvinden. Als eerste is er een steiger gebouwd rond de toren. Dit werk heeft een hele week geduurd, dit omdat deze steiger geheel vrij moet blijven van de kerk en de toren. Hij mag dus niet op het dak van de kerk steunen. Afgelopen week is men gestart met de voorbereidingen voor het demonteren van de luidklok, de klokkenstoel en het aandrijfmechanisme. Deze worden in de werkplaats gereinigd, opgeknapt en behandeld. Verder is ook gestart met het uitkleden van de toren, dit betekent het verwijderen van het afdichtingslood, koper en andere afdichtingen. Ook moest natuurlijk de antenne van de kerkradiozender worden verwijderd. Hierover leest u meer in het volgende stukje. Klik hier

Koningsdag

Op vrijdag 27 april is het weer Koningsdag. In Zwijndrecht wordt er een oranjebraderie gehouden in de straten rondom de Oude Kerk en Het Badhuis. Dit jaar willen we de kerk en Het Badhuis weer openstellen voor bezoekers. Zij kunnen in Eltheto een kopje koffie of thee drinken of een kom vers gemaakte soep eten, maar ook even naar de wc of gewoon een praatje komen maken.

Read more...

Koor- en samenzang Oude Kerk Zwijndrecht

Op zaterdag 24 maart wordt er een zangavond georganiseerd in het teken van Passie en Pasen. Medewerkende koren zijn het Christelijk Young Lady’s Choir Hadassah en het Samengesteld Mannenkoor Zeeland. Mark Brandwijk verzorgt een vleugelsolo en Gerard de Wit een orgelsolo. De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. De collecte is bestemd voor de Stichting Vrienden Reformatorisch Christelijk Onderwijs Schotland, voorheen Vrienden van Mannafields. Inmiddels ondersteunen de vrienden drie schooltjes in Schotland. Hartelijk welkom.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten