Activiteiten

In de Oude Kerk willen we samen met kinderen leren uit de Bijbel. Daarnaast willen we gezellige ontmoetingen hebben met elkaar. In de gemeente hebben we daarom voor beide een plek. We noemen dit de relatie- en leerlijn. Bij de relatielijn zullen de activiteiten vooral gericht zijn op de onderlinge ontmoeting en bij de leerlijn zal de focus vooral liggen op het samen leren uit het Woord van God. Het zou super mooi zijn als kinderen op beide plekken van en met elkaar kunnen leren en gezellige activiteiten hebben.