Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester, diakenen.

Taken

  • Taak van een predikant: bediening van het Woord van God en de sacramenten en het geven van pastorale zorg, onderricht en toerusting.
  • Taak van ouderlingen: dragen mede verantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de sacramenten en leggen van huisbezoeken af. Een aantal ouderlingen heeft een specifieke taak, zoals bijvoorbeeld het scribaat.
  • Taak van ouderlingen-kerkrentmeester: zorgen voor de materiĆ«le belangen van de gemeente.
  • Taak van diakenen: dienen aan de Avondmaalstafel, het inzamelen en uitdelen van liefdegaven en geroepen tot de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.

 

Contact

De contactgegevens van de kerkenraadsleden vindt u hier.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten