Geschiedenis

Tot zover wij terug hebben kunnen vinden is er al sinds 1928 aandacht voor de zending binnen de Oude Kerk. We kwamen een verslag tegen van de oprichtingsvergadering van de "Hulpvereniging van de Gereformeerde Zendingsbond binnen de Oude Kerk van Zwijndrecht".

"Bij het begin der werkzaamheden van de hulpvereniging is het goed hier enkele bijzonderheden vast te leggen van het ontstaan der hulpvereniging. Het plaatselijke werk voor de Gereformeerde Zendingsbond in de Ned. Herv. Kerk is omstreeks midden 1928 ter hand genomen door de heer J. Smit, welke als correspondent, veel werk heeft mogen doen voor de zending, o.a. het verzorgen van een jaarlijkse lijstcollecte en het winnen van nieuwe leden. Dit werk heeft hij tot eind 1959 mogen doen. Door z’n ouderdom gedwongen heeft hij z’n correspondentschap overgedragen aan de heer C.C. Roodbol Jr. om het werk van de correspondent in onze snelgroeiende gemeente te mogen verlichten, werd op 7 nov. ’60 besloten een zendingscommissie in het leven te roepen, bestaande uit de correspondent en twee leden uit de vrouwenvereniging “Niet in eigen kracht” en twee leden uit de mannenvereniging “Rondom het Woord”. De commissie had tot taak het voorbereiden van de oprichting ener hulpvereniging. Op een ledenvergadering van 27 november 1963 werd hiertoe over gegaan." 


80 jaar geleden was het dus Dhr. J. Smit die het werk van de zending in onze gemeente ter hand nam. Nu 85 jaar later mag de Oude Kerk meer dan ooit betrokken zijn bij de zending.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten