Steun de zending

Vier keer per jaar wordt er een zendingscollecte gehouden. Naast uw bijdrage aan de collecte kunt u uw gift geven op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 ten name van Gereformeerde Zendingsbond te Driebergen.

Naast deze vier collecten wordt eenmaal per jaar een collecte voor de medische zending gehouden.