Zendingswerkers

Onze gemeente is verbonden met onze gemeenteleden Cora Theunisse en Marian en in het kader van GZB-deelgenoten met Hans en Gerrie Kasbergen.

Eerdere zendingswerkers

Zendingswerkers die eerder door onze gemeente zijn uitgezonden of waarmee we in het kader van GZB-deelgenoten mee verbonden waren.

 

Robert Jan Sterk
Robert Jan Sterk heeft in de jaren 90 op zendingsschepen Doulos en Logos van Operatie Mobilisatie gewerkt. Daarna is hij met zijn vrouw Ruth in het Midden-Oosten te werk gesteld. In 2008 keerden zij terug naar Nederland en heeft Robert tot 2016 leiding gegeven aan het kantoor van OM in Emmeloord.

 

Ds. Mark en Karin van Pelt
Ds. Mark en Karin van Pelt zijn van 1998 tot 2006 vanuit onze gemeente uitgezonden geweest naar Peru. Mark heeft daar les gegeven aan de theologische opleiding Seminario Evangelico de Los Andes (SELA) in het Andesgebergte in het zuiden van Peru. Een werkveld van de GZB. 

 

Hubert en Rebecca de Vos
In 2002 werd ons oud-gemeentelid Hubert de Vos, en zijn vrouw Rebecca uit Engeland, uitgezonden naar Kazakhstan in Centraal Azië. Zij waren in dienst van WEC International en werden uitgezonden door de Hervormde Gemeente Eben Haëzer te Amstelveen, waar Hubert lid van was. Inmiddels hebben ze zich in Engeland gevestigd.

 

Pieter-Jan van Persie
Van augustus 2004 tot maart 2007 werkte Pieter-Jan van Persie op de Logos Hope, het schip dat door Operatie Mobilisatie werd aangekocht ter vervanging van de Logos.

 

Lianne Buitendijk
Lianne Buitendijk is van begin 2008 tot half 2012 uitgezonden geweest naar Zuid-Sudan. Zij mocht daar voor de GZB, in samenwerking met ACROSS, werken aan een aids/HIV programma.

 

Remmelt en Hadassa de Koning
Als opvolgers van Lianne werden op 21 april 2013 Remmelt en Hadassa de Koning vanuit de Amersfoort uitgezonden naar Zuid-Sudan. De situatie in Zuid-Sudan veranderde zodanig dat het niet verantwoord was om daar te blijven. Eind 2013 keerden zij vervroegd naar Nederland terug.

 

Christiaan Nijsink
Christiaan Nijsink werd op 15 januari 2012 vanuit onze gemeente uitgezonden. Hij werkte aan boord van de Logos Hope, het zendingsschip van Operatie Mobilisatie. Medio 2014 is hij teruggekeerd en heeft hij enige tijd bij de MDA, de ambulancedienst in Israël, gewerkt.

 

Ds. Gerrit en Ria Nijland
Ds. Gerrit Nijland en zijn vrouw Ria zijn van februari 2007 tot 2013 vanuit de Hervormde Gemeente te Meteren uitgezonden geweest naar Peru. Gerrit heeft daar, als opvolger van Mark van Pelt, les gegeven aan de theologische opleiding Seminario Evangelico de Los Andes (SELA). Ria was betrokken bij “Nuestra Casita”, een project voor opvang van kansarme kinderen.

De commissieleden

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Jan-Willem Kolkert, voorzitter
  • Marcel Boertje, secretaris
  • Wilma Buitendijk, penningmeester
  • Bert de Heer (Diaconie)
  • Bas de Deugd
  • Jos Visser
  • Ewout Vijfhuizen
  • Nelleke de Waard
  • Peter Dekker

Geschiedenis

Tot zover wij terug hebben kunnen vinden is er al sinds 1928 aandacht voor de zending binnen de Oude Kerk. We kwamen een verslag tegen van de oprichtingsvergadering van de "Hulpvereniging van de Gereformeerde Zendingsbond binnen de Oude Kerk van Zwijndrecht".

"Bij het begin der werkzaamheden van de hulpvereniging is het goed hier enkele bijzonderheden vast te leggen van het ontstaan der hulpvereniging. Het plaatselijke werk voor de Gereformeerde Zendingsbond in de Ned. Herv. Kerk is omstreeks midden 1928 ter hand genomen door de heer J. Smit, welke als correspondent, veel werk heeft mogen doen voor de zending, o.a. het verzorgen van een jaarlijkse lijstcollecte en het winnen van nieuwe leden. Dit werk heeft hij tot eind 1959 mogen doen. Door z’n ouderdom gedwongen heeft hij z’n correspondentschap overgedragen aan de heer C.C. Roodbol Jr. om het werk van de correspondent in onze snelgroeiende gemeente te mogen verlichten, werd op 7 nov. ’60 besloten een zendingscommissie in het leven te roepen, bestaande uit de correspondent en twee leden uit de vrouwenvereniging “Niet in eigen kracht” en twee leden uit de mannenvereniging “Rondom het Woord”. De commissie had tot taak het voorbereiden van de oprichting ener hulpvereniging. Op een ledenvergadering van 27 november 1963 werd hiertoe over gegaan." 


80 jaar geleden was het dus Dhr. J. Smit die het werk van de zending in onze gemeente ter hand nam. Nu 85 jaar later mag de Oude Kerk meer dan ooit betrokken zijn bij de zending.

Zendingscommissie

Zending is een Bijbelse opdracht. De Heere Jezus heeft ons de zendingsopdracht zelf gegeven: 'Ga dan heen, onderwijst alle volken en predikt het evangelie aan alle creaturen'.
 
De zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht. De commissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse activiteiten en het zendingswerk onder de aandacht te brengen van de gemeente en de betrokkenheid te vergroten.

 

De zendingscommissie is ingesteld door de wijkkerkenraad van wijk Centrum van de Hervormde Gemeente. Ze is een orgaan van bijstand en werkt onder verantwoording van de wijkkerkenraad.